Wie zijn wij?

Alles wat je wilt weten over Bij Onzzz

Welkom Bij Onzzz!

Kindercentrum Bij Onzzz in Dokkum is een écht familiebedrijf! Moeder en dochter (Alie & Franka) vinden dat de zorg voor kinderen wel wat persoonlijker mag. Écht aandacht voor het kind én de ouders. Rinze werkt als docent bedrijfseconomie en voelde zich geroepen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. En nu? Nu zijn wij een kwalitatief kleinschalig kindercentrum waar u als ouders op kunt vertrouwen. Bij onzzz krijgt u altijd een warm welkom en proberen wij zo goed mogelijk deel uit te maken van uw gezin. Dit doen wij door goed overleg en uw kind mee te geven wat ú belangrijk vindt.

Pedagogisch beleid

Visie, kwaliteit, opvoeding, talentenontwikkeling, Gordon’s gedachtegoed en zorg voor kinderen: stuk voor stuk belangrijke pijlers in ons pedagogische beleidsplan. Een plan met de volgende 4 uitgangspunten:
- Samen met ouders/verzorgers de kinderen op een positieve wijze opvoeden
- Het kind zichzelf laten zijn
- Een veilige omgeving creëren waarin het kind zich thuis voelt
- Ruimte bieden voor ontwikkeling en initiatieven

Door de voortdurende wisselwerking met kinderen, ouders en andere volwassen vormt een kind de wereld om zich heen. Maar welke rol speelt onze organisatie daarin? Onze taak is een omgeving neer te zetten waarin het kind zich optimaal ontwikkelt. Op zowel lichamelijk, cognitief als sociaal-emotioneel gebied. U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor de totale opvoeding thuis, wij vullen dat aan tijdens de dagopvang. Op locatie hebben we het pedagogisch beleidsplan. Een plan, want door praktijkervaring en overleggen met ouders en intern met onze medewerkers kan dit beleidsplan regelmatig worden gewijzigd. 

Pedagogisch Beleidsplan Kindercentrum Bij Onzzz versie januari 2024

 

Kwaliteit

Kwaliteit en kinderopvang gaan bij ons hand in hand, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en hygiëne op onze locaties. De bevindingen daaruit worden verwerkt in een schriftelijk rapport en eventuele verbeterpunten lossen we meteen op. Op dit gebied speelt ook het "protocol zieke kinderen en medicatie" een belangrijke rol.

Klik op onderstaande link om te worden doorgestuurd naar:
* GGD inspectierapport KDV dd 14-02-2020
* GGD inspectierapport KDV dd 17-08-2020
* GGD Inspectierapport KDV dd 27-05-2021
* GGD inspectierapport KDV jrl 08-03-2022
* GGD inspectierapport KDV jrl 12-01-2023
* GGD inspectierapport BSO dd 14-02-2020
* GGD inspectierapport BSO dd 17-08-2020
* GGD inspectierapport BSO dd 27-05-2021
* GGD inspectierapport BSO jrl 08-03-2022
* GGD inspectierapport BSO jrl 12-01-2023
* GGD inspectierapport BSO jrl 05-02-2024

* de 3-uursregeling, het vierogenprincipe, de achterwacht regeling, het vaste-gezichten criterium Bij Onzzz
* het klachtenreglement

* protocol zieke kinderen en medicatie april 2024

Opvang aanvragen

Wilt u uw kind(eren) inschrijven bij ons kindercentrum? Dan is het wellicht handig eerst kennis te maken. Voor het maken van een afspraak graag het contactformulier gebruiken. Vermeld daarbij ook even uw telefoonnummer. We zorgen er dan voor dat we voldoende tijd hebben om u en uw kind(eren) een uitgebreide rondleiding te geven.

Contactformulier