Protocol Kinderopvang en corona

Landelijke Protocol

Bij Onzzz houden we ons aan het landelijke Protocol Kinderopvang waarin alle richtlijnen en afspraken staan rondom corona. Het protocol Kinderopvang is voor alle medewerkers maar ook voor ouders een belangrijk naslagwerk. Het protocol wordt, indien nodig, geactualiseerd als er iets verandert. Er staat in beschreven wanneer kinderen, ouders en personeel wel en niet welkom zijn, hoe er aan de hygiëneregels wordt voldaan en welke omgangsregels er zijn. Het protocol Kinderopvang&Corona Kindercentrum Bij Onzzz kunt u hier lezen.

Lees de laatste versie van het landelijke protocol hier.

Klik hier voor de laatste versie van de beslisboom. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8.

Naar alle nieuwsberichten

Opvang aanvragen

Wilt u uw kind(eren) inschrijven bij ons kindercentrum? Dan kunt u gebruikmaken van ons online inschrijfformulier. Wij verwerken uw aanvraag en nodigen u en uw kind(eren) uit om met ons kennis te maken. We zorgen ervoor dat we voldoende tijd hebben om u en uw kind(eren) een uitgebreide rondleiding te geven.

Kennismaken zonder u eerst in te schrijven? Stuur dan een bericht via ons contactformulier zodat we een afspraak kunnen inplannen.

inschrijven